OFERTA

TŁUMACZENIA URZĘDOWE PRZYSIĘGŁE
(akty USC,decyzje sądowe, sprawozdania finansowe, bilanse, umowy, zlecenia, itp...)

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE LUB NIE*
Dziedziny:


STAWKI:
-Dla jednostek państwowych typu: sądy, prokuratoria, policja:
Zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń dla tłumaczy przysiegłych

-Dla wszystkich innych klientów:
Według wzajemnych uzgodnień


*tłumaczenia dotyczą m.in. instrukcji działania i obsługi maszyn oraz urządzeń, opisów budowy, wytycznych stosowania itp..

stat4u 2011 Marcin Pietrzyk
Free Web Hosting